เครื่องบันทึกภาพ DVR : HI-9904EN
GYGAR - wall Screen 70 นิ้ว x 70 นิ้ว (70 นิ้ว) MW (1:1)
GYGAR - wall Screen 8 นิ้ว x 10 นิ้ว (150 นิ้ว) MW (4:3)
GYGGYGARจอมอเตอร์ไฟฟ้า(Electric Screen) 150 นิ้ว MW(4:3)
GYGAR จอมอเตอร์ไฟฟ้า (Electric Screen) 300 นิ้วMW(16:9)
GYGAR Tripod Screen 72 นิ้ว x96 นิ้ว(120นิ้ว)MW(4:3)
GYGAR จอมอเตอร์ไฟฟ้า (Electric Screen) 300 นิ้วMW(16:9)
GYGAR จอมอเตอร์ไฟฟ้า (Electric Screen) 200 นิ้วMW(16:9)
GYGAR Tripod Screen 60 นิ้ว x80 นิ้ว(100นิ้ว)MW(4:3)
Lumens DC-125
WKC014
WKC010
WKC018
จอแขวนมือดึง (Wall screen) ยี่ห้อ SCREEN BOY 120 นิ้ว
WKC017
WSF010
WSF004
WSF003
WSF002
สาย VGA KRAMER 45.7 m
สาย VGA KRAMER 45.7 m
สาย VGA KRAMER 38.1 m
Visio Professional 2013
SQL Svr Standard Edtn 2012
Visual Studio Pro 2013
MICROSOFT VISIO STANDARD 2013
SONY VPL-FH36
SONY - VPL-FX500L
SONY - VPL-FX37
SONY - VPL-FX35
SONY VPL-FH31
SONY - VPL-CX235
SONY VPL-EX272
SONY PSS-640
SONY VPL-DX100
SONY VPL-DX120
SONY VPL-DX140
SONY VPL-EX246
สาย AC POWER คุณภาพสูง(เส้นใหญ่) 1.8 เมตร
สาย AC POWER คุณภาพสูง(เส้นใหญ่) 3 เมตร
สาย AC POWER คุณภาพสูง(เส้นใหญ่) 5 เมตร
CCON PA-5W
CCON PA-5B
Wall Plate with HDMI
VGA HOSIWELL ผู้-ผู้ ความยาว 100 เมตร
VGA HOSIWELL ผู้-ผู้ ความยาว 5 เมตร
VGA HOSIWELL ผู้-ผู้ ความยาว 10 เมตร
VGA HOSIWELL ผู้-ผู้ ความยาว 20 เมตร
VGA HOSIWELL ผู้-ผู้ ความยาว 25 เมตร
VGA HOSIWELL ผู้-ผู้ ความยาว 30 เมตร

                                                                                                                                                                                                                                                                           
Sitemap หมวดหมู่